Υποθέσεις Αλλοδαπών

Το Δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται εντονότατα με το Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, τόσο με το Μεταναστευτικό Δίκαιο, όσο και με το Προσφυγικό Δίκαιο. Αντιμετωπίζουμε τις εν λόγω υποθέσεις με την δέουσα σοβαρότητα, ειλικρίνεια και ευθύνη που απαιτεί ο χειρισμός τους. Γνωρίζουμε πόσο λεπτή και ευάλωτη είναι η θέση των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να έχουν μια αξιόπιστη νομική στήριξη, έτσι ώστε να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην χώρα.

Άδειες Διαμονής 

 • Άδεια διαμονής επενδυτή (thr. Golden visa)
 • Άδεια διαμονής επι μακρόν διαμένοντος  (5ετίας)
 • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς  (5ετίας)
 • Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία (3ετίας)
 • Άδεια διαμονής μελών οικογένειας (3ετίας ή 5ετίας)
 • Άδεια διαμονής για σπουδές (1έως 4ετη).
 • Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
 • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (3ετίας).

Ιθαγένεια

 • Ιθαγένεια για αλλοδαπούς πρώτης γενιάς με ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
         - 7ετή ή 12ετή διαμονή στην Ελλάδα + εκπλήρωση εισοδηματικών κριτηρίων 5 ετών.
         - Τεστ επάρκειας ελληνικής γλώσσας.
 • Ιθαγένεια για αλλοδαπούς ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ.
         - Λόγω γέννησης στην Ελλάδα και εγγραφής στην Α’ τάξη, ή
         - Λόγω ολοκλήρωσης επιτυχώς 6ετούς ή 9ετούς φοίτησης, ή
        - Λόγω αποφοίτησης σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και κατοχής απολυτηρίου Λυκείου.   
 • Ιθαγένεια για ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ.
         - Με διαμονή στην Ελλάδα για μια 3ετία, ή
         - Με διαμονή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση της 
 •  Στρατιωτικές υποχρεώσεις πολιτογραφημένων ομογενών/αλλογενών.

Άσυλο - Αίτηση Διεθνούς Προστασίας

 • Πρώτη καταγραφή στις υπηρεσίες ασύλου για ευπαθείς ομάδες
 • Νομική εκπροσώπηση και συνοδεία για την συνέντευξη του αιτούντος άσυλο.
 • Προσφυγή κατά απόφασης ασύλου.
 • Διόρθωση στοιχείων.

Απέλαση

 • Διαγραφή απελάσεων (των εγγραφών σε ΕΚΑΝΑ & ΣΙΣ).
 • Άρση του διοικητικού μέτρου κράτησης.

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο

Αντιμετωπίζουμε με αισιόδοξη ματιά και φιλική προσέγγιση όλα τα εμπόδια και μετατρέπουμε κάθε δυσκολία σε νέα πρόκληση και νέα ευκαιρία.
Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντα των πελατών μας, καλλιεργούμε και διατηρούμε ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και επικεντρωνόμαστε στη μοναδικότητα κάθε υπόθεσης.
 • 1100 - 1900
Φειδίου 7, Ομόνοια, Κέντρο Αθηνών
8ος Όροφος
Τηλ. 2103809567
E-mail info@elislaw.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν έχετε ερωτήσεις, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας απαντήσουμε σύντομα.