Συντάξεις -Αναπηρία - Ανασφάλιστοι

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει πάσης φύσεως ζητήματα ανακύπτοντα εκ μίας σύνταξης οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα όπως ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑ κ.λ.π. Στόχος μας είναι η διεκδίκηση της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης απονομής της συντάξεως σας. Καλέστε μας από την πρώτη στιγμή που θα διακόψετε την εργασία σας, γιατί τα πρώτα βήματα είναι πολύ καίρια για τη σωστή διεκπεραίωση της υποθέσεως σας. Έμπειροι συνεργάτες μας είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας με υπευθυνότητα την υπόθεση σας.

Αναπηρία και Επιδόματα

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

* Γνωμάτευση αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Υποβολή αιτήσεων, του συνοδευτικού υλικού και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, με σκοπό την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.).

  • Καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας.
  • Καθορισμός του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται.
  • Καθορισμός της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας.

* Επιδόματα σε άτομα με αναπηρία.

α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους [(ν.δ. 57/1973 (Α’ 149), ν. 162/73 (Α’ 227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α’ 236), άρθρο 4 του ν. 2345/1995 (Α’ 213)],

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος. [(α.ν. 421/1937 (Α’ 2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία (ν.δ. 57/1973, ν. 162/73, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/73, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου [(ν. 162/73, άρθρο 3 του ν. 1284/1982, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή απόφαση  115750/3006/10-09-1981 των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών  (Β’ 572)],

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/73, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/73, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης [άρθρα 1 και 2  ν. 1904/195 (Α’ 212), ν.δ. 57/1973, ν.δ. 162/1973, ν.958/1979 (Α’ 191), άρθρο 22 του ν. 2646/1998, άρθρο 8 του ν. 4331/2015 (Α’ 69)],

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/73, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

ι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους [ν.δ. 57/1973, ν. 162/73, άρθρο 7 του ν.1137/81 (Α’ 60), άρθρο 22 του ν. 2646/1998]

Πιστοποιημένο γραφείο για έκδοση συντάξεων ΕΦΚΑ 


Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων (ΕΦΚΑ). 

Δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και η ηλικία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη εφόσον έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (67 ετών και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης) και όχι απλά επειδή είναι ασφαλισμένοι για κάποιο χρόνο.

Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 413,76 € (τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος). Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται για τους εξής λόγους: α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 372,38 €, β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής και γ) στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.

Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται με χαμηλότερα όρια ηλικίας & ημέρες ασφάλισης  (ένσημα).

Επιδότηση (Συνταξιοδότηση) ανασφάλιστων (ΟΠΕΚΑ).

Με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016) θεσμοθετήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο δίνεται στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον όμως πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο νομοθέτης προβλέπει χορήγηση του επιδόματος για όλους τους συμπολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας και έχουν 15ετή μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, με ανώτατο (πλήρες) ποσό επιδόματος 387,9€ σε όσους έχουν 35ετή μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. Περαιτέρω ορίζεται ότι Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 387,9€. Αν η σύνταξη αυτή ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα των 387,9€, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο

Αντιμετωπίζουμε με αισιόδοξη ματιά και φιλική προσέγγιση όλα τα εμπόδια και μετατρέπουμε κάθε δυσκολία σε νέα πρόκληση και νέα ευκαιρία.
Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντα των πελατών μας, καλλιεργούμε και διατηρούμε ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και επικεντρωνόμαστε στη μοναδικότητα κάθε υπόθεσης.
  • 1100 - 1900
Φειδίου 7, Ομόνοια, Κέντρο Αθηνών
8ος Όροφος
Τηλ. 2103809567
E-mail info@elislaw.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν έχετε ερωτήσεις, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας απαντήσουμε σύντομα.