Μεταφράσεις και Επικυρώσεις

Το Δικηγορικό μας γραφείο μας αναλαμβάνει την μετάφραση σε τρείς γλώσσες καθώς και την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου επιθυμείτε (δημόσιου ή ιδιωτικού).

Μεταφράσεις και Επικυρώσεις

Μια επίσημη μετάφραση ή επικύρωση εγγράφου από δικηγόρο είναι σύνηθες να ζητείται στις συναλλαγές μας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει η ανάγκη συμμετοχής σε κάποια προκήρυξη η επίσημο διαγωνισμό όπου ζητούνται επικυρωμένα αντίγραφα .
Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν :
  •  ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  από/στην Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική γλώσσα. (Η μετάφραση από δικηγόρο έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 γ’ του Ν.4194/2013)
  • ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ κάθε ελληνικού ή ξένου εγγράφου (πτυχίων κλπ).

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο

Αντιμετωπίζουμε με αισιόδοξη ματιά και φιλική προσέγγιση όλα τα εμπόδια και μετατρέπουμε κάθε δυσκολία σε νέα πρόκληση και νέα ευκαιρία.
Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντα των πελατών μας, καλλιεργούμε και διατηρούμε ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και επικεντρωνόμαστε στη μοναδικότητα κάθε υπόθεσης.
  • 1100 - 1900
Φειδίου 7, Ομόνοια, Κέντρο Αθηνών
8ος Όροφος
Τηλ. 2103809567
E-mail info@elislaw.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν έχετε ερωτήσεις, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας απαντήσουμε σύντομα.