Δικηγορικό Γραφείο

Δημήτριος Γ. Παντάζος και Συνεργάτες


Αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός.

Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντα των πελατών μας, καλλιεργούμε και διατηρούμαι ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και επικεντρωνόμαστε στην μοναδικότητα της κάθε υπόθεσης.

 Αθήνα (Ομόνοια), οδός Φειδίου 7, 8ος  

e-mail: infoelislaw@gmail.com 

Τηλ. 2103809567


περισσότερα