Ιζαμπέλα Παντάζου 

Δικηγόρος πάρα πρωτοδίκαις


  • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από 2016.
  • Απόφοιτη Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διεθνές και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Πιστοποιημένη από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 
  • «Σεμινάριο Ποινικού Δικαίου»
  • «Σεμινάριο Ποινικής Δικονομίας»
  • Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τιράνων (2010). 
Παροχή νομικών υπηρεσιών επί πάντων ζητημάτων απτόμενων του χώρου του δικαίου, με εξειδίκευση κυρίως στους τομείς του Μεταναστευτικού, Εργατικού, Οικογενειακού και Ποινικού Δικαίου.