Δημήτριος Γ. Παντάζος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω


  • Πιστοποιημένος Δικηγόρος για έκδοση Συντάξεων (ΕΦΚΑ 2022).
  • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2006 έως σήμερα.
  • Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001 – 2006).
  • Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Νοτιοανατολικές Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007 – 2008).
  • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Τιράνων (2010).
Πιστοποιημένος από ετήσια ειδικά σεμινάρια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: «Σεμινάρια Ποινικής Δικονομίας» και «Σεμινάρια Γενικού Ποινικό Δίκαιο».
Συνεργάτης του αείμνηστου Ευρωβουλευτή και Δικηγόρου Ιωάννη Σταμούλη, στα πρώτα βήματα άσκησης του επαγγέλματος.
Παροχή νομικών υπηρεσιών τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών, με εξειδίκευση κυρίως στους τομείς του Αλλοδαπού, Εργατικού, Οικογενειακού και Ποινικού Δικαίου.